Kontakt oss 2016-11-29T15:36:00+00:00
Terje Børresen
Terje BørresenCrea­tive Brand Manager / Pilot
Ansvar: Utvik­ling og spis­sing av merke­vare­platt­former. Fungerer budskapet ditt og det visu­elle kommu­ni­ka­tivt i alle sosiale kanaler?
Jens F. Ryland
Jens F. RylandSocial Media Manager / Pilot
Ansvar: Hvordan sosia­li­sere i sosiale medier etter gitte målset­tinger og stra­te­gier. Stra­te­gisk ansvarlig for riktig tilstede­væ­relse i sosiale media og ROI.
Asgeir Mickelson
Asgeir Mick­elsonWebut­vik­ling / Webde­sign / Grafisk design / Pilot
Ansvar: Utvik­ling av nett­sider og -tjenester i samsvar med sosiale brandstra­te­gier og kommu­ni­ka­sjons­stra­te­gier.
Jon Gorospe
Jon GorospeFoto­graf / Head of still photos and corpo­rate videos / CoPilot
Ansvar: Utvik­ling av videoer og fotos i samsvar med brandstra­te­gier og kommu­ni­ka­sjons­stra­te­gier i henhold til social media stra­tegi.
Beate Syversen
Beate SyversenGrafisk design / Webde­sign / CoPilot
Ansvar: Utvik­ling av nett­sider og -tjenester i samsvar med sosiale brandstra­te­gier og kommu­ni­ka­sjons­stra­te­gier.
Bente Fausk
Bente FauskGrafisk design / Webde­sign / CoPilot
Ansvar: Utvik­ling av nett­sider og -tjenester i samsvar med sosiale brandstra­te­gier og kommu­ni­ka­sjons­stra­te­gier.

Kontaktskjema