Børresen vet det enkleste og billigste grepet for å gi en merkevare en tydelig visuell identitet.

Hemme­lighet og hemme­lighet … Dette grepet for å skille seg ut har naturen brukt siden tidenes morgen. Bavianer, tigre, sommer­fugler, finker, meiser, rev, blomster og innsekter … Det er også kjente brands benyttet, som: Coca Cola, Tiffanys, Blau­punkt, Nille, Schwartz­kopf, De Lilla, Star­bucks og mange flere.

Det har sikkert forstått hva denne ”hemme­lig­heten” er. Farge! Å velge seg en farge som er tydelig og diffe­ren­sie­rende for bran­sjen dere er i er det enkleste og det mest effek­tive iden­ti­tets-grepet. Ja, da – et godt enkelt navn er bra det også, men nå snakker vi om verdien av farger.

Nå er det nye flysel­skapet Viking Air på vingene. De har valgt en uheldig farge­kom­bi­na­sjon, rødt, hvitt og blått. SAS er blått, Norwe­gian eier rødt, 90 % av alle verdens fly er hvite. Et skik­kelig dårlig valg – (det gjelder for øvrig for navnet og logo’n også – men, det er min mening) siden Widerøe er grønt er det ikke så mange farger å velge mellom. Lilla er nesten den eneste. Så – Fly Viking burde funnet et bedre navn enn Viking og flyene burde være lilla. Lilla er fanta­siens farge, for krea­ti­vitet og indi­vi­dua­litet. Slett ikke et dumt valg for et nytt flysel­skap. (Jeg skal sende en arbeidsbok til Ola Giæver i Fly Viking – så kan han lese om merke­vare­byg­ging og farger, selv.)

Her er eksempler på noen som virkelig har forstått verdien av å eie en farge:

visuell identitet, hemmelighet, logo

Er det noen grunn i verden for at ikke dere også skal gjøre dette enkle grepet? Det er vesentlig billi­gere med en farge, enn å måtte produ­sere flere hver gang det skal lages et skilt eller en bil-dekor. Å eie en farge gjør avsen­deren tyde­li­gere uansett medium. Og, nei det er ikke en kjedelig stra­tegi. Alle en-farge brands har som regel støtte­farger for å gjøre en spar­tansk palett spen­nende – når og hvis dette trengs.

Les mer om farger og visuell iden­titet i min nye bok – den kjøper du gjennom www.socialpilot.no/brandboka.