Sosiale media-resultater

Sosiale media handler mye om tall. Vi teller følgere, likes, delinger og kommentarer når vi poster innlegg. På tallene kan vi se om vi er populære – både som personer og som bedrifter. I sosiale media kan alt telles. Det kan kanskje bli litt mange tall? Hvordan vet du hvilke tall som faktisk er viktige?

For fire år siden hadde jeg ansvaret for markeds­fø­ringen av en trafikk­skole i Grorud­dalen. Sjefen hadde en kontakt som var «guru” på mail­mar­keds­fø­ring! Jeg tok et møte. ”Guruen» ga meg et tilbud om å bruke en omfat­tende data­base med mail­adresser. Eksta­tisk fortalte han at det var 25.000.000 mail­adresser i data­basen. Femog­tjue millioner!

«Hvorfor er det så bra?» spurte jeg. Selgeren ble over­rasket over at jeg ikke lot meg impo­nere og begynte å bable om konver­te­rings­rater, re-targe­ting og slikt. Jeg spurte: «Du er kanskje ikke helt klar over at vi skal selge kjøre­timer til 17-åringer i Grorud­dalen? Det er ikke 25 millioner av dem her. Vi er bare 5 millioner i hele landet … »

Et par uker senere ble jeg ringt opp av en ny selger som påstod at han var Google Partner. Han ville tilby at kjøre­skolen ble en av tre «Google anbe­fa­linger» og komme først i søk i vår bransje. Det kostet selv­sagt penger. «Hvorfor er det så bra?» spurte jeg. «Jo, når du er øverst får du mest busi­ness» svarte selgeren. «Hva skjer når forbru­kerne skjønner at de annon­sene som kommer først i søk ikke har med kvalitet å gjøre, men viser bedrifter som har betalt for å komme opp først?» spurte jeg. (Bare 2 % av brukerne trykker på en annonse når de gjør et søk, de fleste velger et gene­risk treff.)

Hvor viktig er antall følgere?

Hva er forskjellen på å ha 10 000 følgere på en Face­book side og å ha 100 000? Jo, den med 100 000 følgere impo­nerer alle som ikke vet bedre.

Jeg kjenner musikk­bran­sjen godt. Følgere kan kjøpes – det er svært billig å få 10 000 følgere … Mange festi­val­ar­ran­gører og konsert­ar­ran­gører booker stort sett band de ikke har hørt om. Når de så skal gjøre en rese­arch på hva bandet kan forvente av publikum så ser de på to ting: Face­book-følgere og Spotify-avspil­linger. Da blir det plut­selig verdt pengene om man har 100 000 følgere i stedet for 50 000. Men for alle andre hensikter har man da ødelagt sin side ved å kjøpe «bots», dvs falske følgere. Vil du vite hvorfor? Da kan du ta kontakt så kan jeg forklare.

Har du gått i fella? Ingen fare, det kan fikses.

Da Twitter for bare få år siden hadde en oppryd­ding av falske kontoer var det de største popstjer­nene som mistet flest «følgere». Justin Bieber gikk fra ca 34 millioner til 17 millioner. Like greit kanskje?

Det fins også metoder for å øke sin følger­skare i enkelte kanaler uten å betale for det. Det kalles Growth Hacking og er mest vanlig på Twitter, Insta­gram og etter hvert også LinkedIn. Teknikken går ut på å finne de andre aktø­rene som også er ute etter å få flest mulig følgere og dermed knytte kontakt med disse.

Men spør deg selv: Hvorfor?

Jeg har selv gjort dette som ekspe­ri­ment både på Insta­gram og Twitter. Min Twitter konto hadde i utgangs­punktet ca 800 følgere, på ca to måneder var jeg oppe i 4000. Det jeg oppdaget var at ved å legge til over 3000 personer på Twitter så ble min nyhets­vegg redu­sert til en spam-portal. Og ingen av disse 3000 nye følgerne var egentlig inter­es­sert i hva jeg hadde å si – de var kun inter­es­sert i flest mulig egne følgere. Likevel er det sånn at man blir «Twitter kjendis» med over 100 000 følgere …

Hva er riktig å måle?

Likes, kommen­tarer, følgere og delinger er selv­sagt indi­ka­sjoner på om man gjør noe riktig, men reak­sjo­nene må også ses i sammen­heng med hva man prøver å oppnå. Disse tallene er bare indi­ka­sjoner på at vi gjør noe «riktig» i sosiale media. Et tips er konkur­ranser i sosiale media. Mange kjører slike på Face­book spesielt for å tiltrekke seg flere følgere. Men all erfa­ring viser at de følgerne du tiltrekker deg ved å ha konkur­ranser bare er «free­bies» som ikke er inter­es­sert i å kjøpe noe av deg, men ser sjansen til å få noe gratis. Hvor mange klikk og likes du får av en slik konkur­ranse har ingen som helst sammen­heng med hva du selger i peri­oden etterpå.

I Social­Pilot leverer vi ikke «fake» resul­tater, for oss handler jobben om det som skjer på lengre sikt i form av renommé, merke­vare­byg­ging og økte inntekter. Derfor styrer vi unna alle metoder som pumper opp tallene på kort sikt og lager stra­te­gier som handler om konti­nu­erlig tilstede­væ­relse, dialog med kundene og innhold som har verdi for kunden.

Følg med …