Med fare for å tråkke folk skik­kelig på tærne – tror vi at dette lille bildet er det som trolig er normalen på hvordan moderne bedrifter opptrer i sosiale medier:

Markeds­an­svarlig sitter med den siste lunka kaffe­skvetten på fredag og stusser over at det skjer så lite på nett­siden … Nett­verket deres er sjelden nede, det fungerer faktisk godt. Serveren deres fungerer. Dere er på Face­book, LinkedIn, Insta­gram og til og med Twitter … Og på no’ andre greier som han har glemt hva heter … Hvorfor skjer det ikke noe da? Alt ligger jo til rette for at det skal strømme på med likes og pokes og sånn! Og det er jo likes og sånn det blir salg av. Og trafikk – ikke minst trafikk. Like forbanna, så fungerer det dårlig. Dere er ikke alene – situa­sjonen er den samme for veldig, veldig mange. Heldigvis så finnes det en enkel løsning – lær deg hvordan du utnytter sosiale medier, fordi det er det det dreier seg om. Å lære å utnytte alle mulig­he­tene som ligger og venter i cyber­space. Ingen­ting skjer av seg selv.

Opplæ­ring! Det er den viktigste jobben vi gjør i Social­Pilot – vi gjør våre kunder i stand til å drive alle sine treff­punkter på sosiale medier selv. Helt alene! Ok, så tar det litt tid å komme opp i fart, og det er kost­nader forbundet med å skaffe effekt også. Ikke så mye riktig nok, sikkert over­kom­melig hvis du virkelig vil oppnå noe, og har et markeds­bud­sjett. Alter­na­tivet er jo å la være, det er faktisk veldig popu­lært blant de som alle­rede har bestemt seg for å gi opp.

Helt konkret: Vi sørger først og fremst for at dere har en effektiv nett­side. Den er sikkert helt eller delvis bra som den er. Vi kommer ikke til å bygge en hel gymsal til deg hvis du ikke har behov for annet enn en spin­ningsykkel – Hele gymsalen kan du sikkert få andre steder(!). Vi skal sørge for at du er til stede på de site’ne som er mest hensikts­messig for deg – Face­book, Twitter … eller hva det er som vil være mest effek­tivt. Så kommer det viktigste! Vi gir deg innsikt og trygghet for hvordan du skal opptre og bruke sosiale medier. Vi skal støtte deg helt til du begynner å få draget på det selv og opplever at; ikke bare er det effek­tivt, men moro også! Vi blir med helt til resul­ta­tene kommer. Så trekker vi oss tilbake og er bare der hvis eller når du trenger oss. Vi vil helst bli kvitt kundene våre så fort som mulig, forstår du. Vi vet at vi har gjort en god jobb når kunden bestemmer seg for å forlate oss.

Vil du vite mer? Ring Jens.

Hva er svakeste leddet i sosiale medier?

Hva er svakeste leddet i sosiale medier?